Uw testament of legaat - Stichting Dierenambulance de Wijs

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Nalaten aan Stichting Dierenambulance de Wijs

Regelmatig bereiken ons vragen van mensen die bezig zijn met opmaken van hun testament. Zij wensen daarbij ook Stichting Dierenambulance de Wijs te begunstigen.

Vanzelfsprekend zijn wij hier diep door geroerd. Zij vragen ons dan hoe zij hun vermogen of een deel daarvan, na hun overlijden, aan Stichting Dierenambulance de Wijs kunnen nalaten. Daar er diverse methoden zijn om een bedrag aan onze organisatie na te laten, adviseren wij deze mensen eerst contact op te nemen met hun notaris teneinde de soort nalatenschap vast te stellen. Daarna is het zeer belangrijk contact op te nemen met onze organisatie om de juiste gegevens van onze dierenambulance te verkrijgen
Onjuiste gegevens kunnen namelijk als gevolg hebben, dat uw nalatenschap niet op de door u gewenste plaats terechtkomt. Voor nadere informatie kunt contact opnemen met onze Stichting 070-366.09.09
Stichting Dierenambulance de Wijs heeft een ANBI-Status , een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Dit betekent dat u vrij van erfbelasting kan nalaten. Daardoor komt uw bijdrage volledig ten goede aan de dieren. En dat is enorm welkom: ook in de toekomst zullen de dieren uw hulp hard nodig hebben!

Stichting Dierenambulance de Wijs is geen overheidsinstelling en is daarom volledig afhankelijk van donaties, giften, Legaat of uw Testament.

Naam: Stichting Dierenambulance de Wijs
RSIN 801728460
Postadres:
Zinkwerf 39
2544 EC Den Haag
T:070-3660909


 
Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu